Dp 342 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení modelu vodní elektrárny automatem CompactLogix[edit]

Autor: Harenczyk Marek

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Hlavním cílem diplomové práce bylo připojení modelu vodní elektrárny k programovatelnému automatu od firmy Rockwell Automation v učebně Allen-Bradley. Společně s programem řízení byla vytvořena vizualizace pro ovládání modelu. Model vodní elektrárny představuje systém přečerpávací elektrárny. Je osazen průmyslovými akčními členy a senzory, splňuje požadavek na napájení z bezpečného napětí 24 V. Model umožňuje prioritní předávání řízení, mezi PAC, počítačem s programem Matlab a lokálním ovládacím panelem. Součástí práce jsou i demonstrační programy pro výuku programovatelných automatů.

Dp 2009 harenzyk marek.pdf