Dp 343 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Komunikační protokol a jednotky pro distribuovaný sběr dat a řízení[edit]

Autor: Hrbek Stanislav

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

343 dp.gif

Tato diplomová práce se zabývá protokolem uLan, jeho implementací na různýchh platformách a aplikačním software, využívající jeho rozhraní.

V teoretické čáasti je pojednáváno o vlastnostech protokolu, jeho možnostech a způsobech použití v praxi. Dále je zde detailně vysvětlena implementace protokolu na všech úrovních a to především pro použití bez operačního systému. Práce obsahuje také stručný popis objektového rozhraní protokolu a prohlížeče pro něj vytvořeného. Je zde též zahrnut popis aplikace převodnů USB-uLan - důležité pro praktickou část práce.

Praktická práce zahrnuje úpravu implementace protokolu, tak aby umožňovala realizaci logických jednotek. Dále zahrnuje popis využití těchto změn při realizaci dvou logických jednotek pracujících v rámci jednoho fyzického zařízení.

Dp 2009 hrbek stanislav.pdf