Dp 345 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Identifikace dopravní infrastruktury na základě dat z GPS měření[edit]

Autor: Janeček Milan

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

345 dp.gif

Cílem práce bylo analyzovat naměřená data, získaná z měření pomocí plovoucích vozidel vybavených GPS (Global Positioning System) měřícím zařízením. Tyto vozidla jezdí v městském provozu a v pravidelných intervalech zaznamenávají svoji GPS pozici. Analýza naměřených dat se dělí na několik fází. První fáze je výběr analyzovaných dat. Druhá filtrace, po ní následuje generování shluků. Závěrečná fáze spojuje shluky a výsledkem je virtuální mapa.

Druhým úkolem bylo verifikovat získanou infrastrukturu pomocí mapových podkladů. Mapové podklady se stahují z Google Maps a lze je zobrazit během analýzy. V praxi by měla tato práce posloužit k účelům monitorování hustoty dopravy a k následnému jejímu efektivnímu řízení.

Dp 2009 janecek milan.pdf