Dp 347 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování a řízení tunelových pasterizátorů[edit]

Autor: Jonáš Pavel

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

347 dp.gif

Pasterizace je tepelná úprava potravin, při které dochází ke zničení mikroorganismů. Hlavním účelem pasterizace je vytvoření produktu bezpečného pro lidskou spotřebu a také zvýšení biologické stability dané potraviny a tím pádem prodloužení její doby trvanlivosti. Jedním z prostředků, jak dosáhnout pasterizace potravinových produktů, je tunelový pasterizátor. Tunelové pasterizátory jsou nedílnou součástí výrobních linek pivovarů a dalších výrobců nápojů na celém světě. Tunelový pasterizátor sestává z uzavřeného tunelu typicky 15 – 30 m dlouhého, ve kterém jsou vodou postřikovány lahve nebo plechovky, které jsou unášeny pásovým dopravníkem. Kvalita řízení pasterizátoru má zásadní vliv na chuť a biologickou bezpečnost produktu a v neposlední řadě také na ekonomiku provozu celého podniku. Cílem této diplomové práce je navrhnout simulační model tunelového pasterizátoru a vhodný řídicí algoritmus.

Nejdříve je třeba se seznámit s procesem pasterizace a pasterizátory. Dalším krokem je vytvoření simulačního modelu tunelového pasterizátoru. Linearizovaný model bude sloužit jako základ k návrhu prediktivního řídicího algoritmu, formulovaného pomocí lineárního programování s celočíselnými proměnnými, který bude otestován na modelových provozních situacích.

Dp 2009 jonas pavel.pdf