Dp 354 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Bezdrátová sít pro monitorování pacientu trpících Parkinsonovou chorobou II.[edit]

Autor: Markovič Erik

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

354 dp.gif

Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovou senzorovou sítí pro monitorování stavu pacientu s Parkinsonovou chorobou. Bezdrátová senzorová sít je navržená v topologii hvezda s komunikacním protokolem Master – Slave. Sít se skládá z peti zarízení platformy TelosB. Jedno zarízení plní úkol jednotky master a slouží ke sberu dat z jednotek slave a k rízení komunikace s jednotkami slave. Další ctyri zarízení slouží k odberu dat z prídavného modulu s akcelometrem, v komunikacním protokolu jsou razeny mezi jednotky slave.

Po prostudování prostredí TinyOS-2.x, zarízení platformy TelosB a prídavných zarízení s akcelometry byly vytvoreny ovladace pro prídavné moduly. Poté byl navržen komunikacní protokol a následne jeho implementace s vizualizací.

Pro práci se zarízením byl zvolen linux Xubuntu 2.0 s TinyOS. Tento operacní systém podporuje prostredí TinyOS, ve kterém se programuje pomocí programovacího jazyka NesC. K vytvorení aplikace pro vizualizaci a ukládání dat byl použit programovací jazyk Java.

Dp 2009 markovic erik.pdf