Dp 359 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rizikové analýzy tunelů[edit]

Autor: Prívara Samuel

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

359 dp cz.gif

V poslednej dobe bolo rôznymi organizáciami navrhnuté množstvo rôznych prístupov k analýze rizík, ktoré sa snažia zohľadniť špecifické vlastnosti cestných tunelov. Snažia sa urobiť tunely bezpečnejšími prostredníctvom odhadov úrovne rizík a ich efektívnym znížením. Napriek tomu, že sa o tejto tematike vedú rozsiahle diskusie a bolo identifikovaných množstvo hlavných kontribučných faktorov k celkovému riziku, celkový koncept rizikových analýz v prostredí tunelu je stále v počiatočných štádiach vývoja a ucelená koncepcia nebola dosial predstavená.

Diplomová práca prezentuje rizikovú analýzu ako čast širšieho konceptu managementu rizík, pričom vysvetluje tradičné metódy ako aj nové myšlienky prevzaté z leteckého priemyslu, ktoré doteraz neboli použité na analýzu rizík v tuneloch. Práca prezentuje praktický príklad použitia rizikovej analýzy využívaných často Národným úradom pre letectvo a kozmonautiku (NASA), Federálnym úradom pre letectvo (FAA) a Ministerstvom obrany Spojených štátov amerických (US DoD) na mestskom tuneli Strahov Praha, kde bola táto analýza nasadená ako súčast Technickej dokomentácie v roku 2009, pričom sa predpokladá jej nasadenie pre novo stavané tunely, napr. Blanka.

Dp 2009 privara samuel.pdf