Dp 361 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení modelu simulovaného v Matlabu pomocí PCS7[edit]

Autor: Sochor Milan

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

361 dp cz.gif

Tato práce se zabývá možností řízení průmyslových modelů v Matlabu pomocí systému PCS7 a jejich využití při výuce. Práce se skládá ze dvou základních částí. První částí je vytvoření projektu v systému PCS7, který by redundantně řídil model v Matlabu pomocí vybraného hardwaru. Druhá část pojednává o vytvoření komponenty pro komunikaci mezi prostředím Matlabu a simulátoru PLCSim, aby bylo možné řízení modelu bez drahého hardwaru.

Po prostudování literatury a seznámení s prostředím PCS7 byl vytvořen projekt, který řídil model v prostředí Matlabu pomocí hardwaru. Řízení bylo testováno na modelu Spojených nádob TQ.

V druhé části byla otestována možnost spojení prostředí Matlab, které pomocí komponenty PLCProSim komunikuje s prostředím v PLCSim a tím nahrazuje drahý hardware.

Dp 2009 sochor milan.pdf