Dp 366 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení modelu technologického procesu PLC OMRON[edit]

Autor: Tepřík Otakar

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

366 dp en.gif

Tématem diplomové práce je řízení modelu technologického procesu pomocí PLC Omron. Model simuluje princip třídicí linky a je realizován pomocí pásových a posuvných dopravníků. Na dopravnících se pohybují krabičky, které jsou naplňovány předměty a dále dle barvy předmětu tříděny. Poloha krabiček na dopravnících je snímána optickými závorami a inkrementálními snímači otáček. Řízení modelu je manuální i automatické. Lze ovládat nezávisle všechny prvky v modelu, regulovat rychlost pásových dopravníků a směry posuvných dopravníků. Model je optimálně řízen pomocí PLC Omron. Lze porovnat manuální a automatické řízení.

Dp 2009 teprik otakar.pdf