Dp 369 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Waveletové báze[edit]

Autor: Váňa Zdeněk

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

369 dp.gif

Tato práce volně navazuje na mou bakalářskou práci, která rozebírala waveletovou transformaci na prostoru 2(ZN). Zde je detailně zpracována teorie waveletu na prostorech 2(Z) a L2(R). Dále je zde zpracována obecná teorie koster včetně koster waveletových a teorie Rieszových bází.

V praktické části se zaobírám zpětnou rekonstrukcí signálu analyzovaného neortonormálním systémem pomocí Důn-Schaeérova algoritmu jak teoreticky, tak i prakticky. Snažímm se obejít nereálné výpočty a porovnávám praktické výsledky s teoretickými. U čtenáře této práce se předpokládé alespoň základní znalost lineární algebry v rozsahu standardního jednosemestrálního kurzu.

Dp 2009 vana zdenek.pdf