Dp 372 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Zpracování videa pro mobilní roboty procesorem i.MX1[edit]

Autor: Zikmund Aleš

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

372 dp.gif

Práce se zabývá návrhem a realizací embedded systému snímání obrazu. Pro tento systém je použit procesor i.MX, který má hardwarovou podporu pro zachytávání obrazu. Práce obsahuje popis hardwaru i.MX periferie pro připojeni kamery a popis senzoru OV7660, který byl vybrán pro účel této práce. Na základě těchto dokumentací je v práci proveden návrh hardwaru pro propojení s deskou PiMX. V dalších kapitolách jsou vysvětlena jaderná programovací rozhraní potřebná pro implementaci driverů pod operačním systémem Linux. Těmi jsou V4L2, VIDEOBUF ale také DMA rozhraní, které umožňuje urychlit záznam dat. Po zdokumentování základních funkci driverů obsluhujících snímání obrazu je v práci uveden příklad aplikace zaznamenávající obraz. Při testování aplikace se zjistilo, že výsledný embedded systém nedosahuje, díky malému výpočetnímu výkonu, velkých vzorkovacích rychlostí.

Dp 2009 zikmund ales.pdf