Dp 461 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Simulace částí přenosu výkonu u drážních vozidel[edit]

Autor: Diringer Tomáš

Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Tato diplomová práce se zabývá modelováním a simulací komponent pohonu drážních vozidel. Ve své úvodní části popisuje důvody, které vedly k požadavku na simulaci zmíněného problému a stanovuje požadavky na model hnacího agregátu vozidla. Dále popisuje kolekci standardů datové komunikace, která je předepsaná jakožto rozhraní mezi modelem a řídicím systémem. V následující části je popsán vytvořený model hnacího agregátu vozidla, jeho výsledky a přínos. V další části práce jsou rozebrány další možnosti, jak daný problém modelovat a simulovat s ohledem na nutné podmínky. Rovněž je popsáno, jak je možné vytvořený model hnacího agregátu vozidla vylepšit.


Dp 2012 diringer tomas.pdf