Diplomové práce 2012

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2012

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
460 Beneš David Rozvhování statického segmentu sítě FlexRay Scheduling for the Static Segment of FlexRay Dp_460_cz Dp_460_en
461 Diringer Tomáš Simulace částí přenosu výkonu u drážních vozidel Simulation of rolling stock driveline Dp_461_cz Dp_461_en
462 Eliáš Vojtěch Časově synchronní systém sběru dat Time Synchronous Data Acquisiton System Dp_462_cz Dp_462_en
463 Endel Petr Distribuované prediktivní řízení Distributed predictive control Dp_463_cz Dp_463_en
464 Janoušek Michal Benchmark implementací real-time Javy Benchmark of Real-Time Java implementations Dp_464_cz Dp_464_en
465 Kopal Martin Pomůcka pro názornou výuku regulace Utility for Illustrative Education of Control Dp_465_cz Dp_465_en
466 Košarko Martin Analyzátor CAN komunikace s rozhraním Ethernet CAN BUS analyzer with Ethernet interface Dp_466_cz Dp_466_en
468 Michalko Ján Porovnání regulací vytápění budov Comparison of building heating control Dp_468_cz Dp_468_en
469 Pecka Jaroslav Vzdálené ovládání modelu v laboratoři Remote control of model in the laboratory Dp_469_cz Dp_469_en
470 Rott Ondřej Platforma pro řízení podaktuovaných mechanických systémů The platform for control of underactuated mechanical systems Dp_470_cz Dp_470_en
471 Skopec Pavel Sestavení a redukce řádu modelu systému s prostorově rozprostřenými parametry pro řízení průběžné ohřívací pece Development and Order Reduction of a Model of Spatially Distributed Parameters System for Reherating Furnace Control Dp_471_cz Dp_471_en
472 Šimák Jáchym Tester 10 Gigabit Ethernet sítí Tester 10 Gigabit Ethernet network Dp_472_cz Dp_472_en
473 Štefan Jan Open source komponenty pro sběrnici µLan Open source components for protocol µLan Dp_473_cz Dp_473_en
474 Trmota Jakub Implementace VOIP modulu VOIP module implementation Dp_474_cz Dp_474_en
476 Dvořák Jan Rozvrhovací algoritmus pro minimalizaci přestaveb strojů Scheduling algorithm for the minimization of setup cost Dp_476_cz Dp_476_en
477 Fridrich Ivan Nástroje pro práci s CANopen slovníky a jejich integrace do vestavěných zařízení Tools for CANopen dictionaries and their integration into embedded systems Dp_477_cz Dp_477_en
478 Ladman Petr Diagnostický nástroj pro průmyslové sítě PROFINET Diagnostic Tool for Industrial Networks Based on PROFINET Dp_478_cz Dp_478_en
479 Maroušek Lukáš Řešení procesu pro práci s neplatiči v informačním systému pro výběr mýta Solution for working with debtors in information system for electronic toll collection Dp_479_cz Dp_479_en
480 Martinec Dan Distribuované řízení kolony závodních autodráhových autíček Distributed control of platoons of racing slot cars Dp_480_cz Dp_480_en
481 Mikulín Ondřej Modelování a experimentální identifikace inerciálně stabilizované kamerové hlavice s kompenzací zubové vůle Modeling and experimental identification of inertially stabilized camera platform with backlash compensation Dp_481_cz Dp_481_en
482 Němec Martin Simulace a návrh řízení nové koncepce lineárního spalovacího motoru Simulation and control design for a new concept of linear combustion engine Dp_482_cz Dp_482_en
483 Procházka Jan Návrh zásobníkového procesoru pro vestavěné systémy a implementace podpůrných nástrojů Stack Based CPU for Embedded Systems and Support Tools Implementation Dp_483_cz Dp_483_en
484 Salášek Jan Řídicí systém pro inerciálně stabilizovanou kamerovou hlavici Control system for lightweight inertially stabilized camera platform Dp_484_cz Dp_484_en
485 Semmler Ondřej Programové vybavení převodníku USB/CAN Firmware of USB/CAN Gateway Dp_485_cz Dp_485_en
486 Sidek Vojtěch Univerzální přijímač hromadného dálkového ovládání Universal ripple control receiver Dp_486_cz Dp_486_en
487 Šulc Jan Řízení ventilace tunelu Blanka Ventilation Control Of Blanka Tunnel Dp_487_cz Dp_487_en
488 Tomáško Pavel BuildingLAB: Prediktivní řízení budov BuildingLAB: Predictive control of buildings Dp_488_cz Dp_488_en
489 Tuka Martin Podpora Wi-Fi sítí ve frameworku pro rezervace zdrojů Support for Wi-Fi Networks in a Resource Reservation Framework Dp_489_cz Dp_489_en
490 Vaněk Jiří CAN - USB převodník pro integraci do operačního systému GNU/Linux CAN Bus to USB Converter for GNU/Linux Dp_490_cz Dp_490_en
491 Zábojník Jan Modelování výroby a toků elektrické energie v evropské přenosové soustavě DC Load Flow Modelling of European Power Grid Dp_491_cz Dp_491_en
492 Ibarra Gonzalez Haroldo Levi Algorithms for implementation of mechanical systems control Dp_492_en
493 Hilmy Abdalmoaty Mohamed Rasheed Measures and LMIs for Optimal Control of Piecewise-Affine Dynamical Systems Dp_493_en
494 Kandimala Nagarjuna Rao Optical Attitude Determination Subsystem for PilsenCube PicoSatellite Dp_494_en
495 Kostyál Michal In-situ wear process monitoring by optical methods Dp_495_en
496 Marc Róbert Sensitivity analysis of virtual terrain accuracy for vision based algorithms Dp_496_en
497 Podhradský Michal Visual servoing for a quadcopter flight control Dp_497_en