Dp 486 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Univerzální přijímač hromadného dálkového ovládání[edit]

Autor: Sidek Vojtěch


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


486 fig.jpg


Práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního přijímače pro systém hromadného dálkového ovládání (HDO). Zařízení je postaveno okolo jednočipového mikrokontroléru z rodiny MSP430. Mezi hlavní funkce patří ovládání připojených relé podle aktuálního nastavení a obsahu přijatých datagramů a jejich ukládání do paměti EEPROM včetně časového údaje, který poskytuje připojený obvod reálného času (RTC). Jako vstupní blok je použita část HDO přijímače FMX 100/300. Uživatelské rozhraní tvoří displej a několik tlačítek nebo jednoduché znakové rozhraní přes sériovou linku. Z bezpečnostních důvodů je rozhraní sériové linky galvanicky odděleno optočleny a předpokládá se použití převodníku na moderní rozhraní USB.


Dp 2012 sidek vojtech.pdf