Dp 462 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Časově synchronní systém sběru dat[edit]

Autor: Eliáš Vojtěch

Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF

462 fig.jpg

Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního systému synchronního sběru dat. Systém je tvořen množinou nezávislých procesorových modulů osazených 32-bitovými mikrořadiči z rodiny STM32 určených pro distribuovaný sběr dat a ovládání akčních členů. Komunikačním médiem je síť Ethernet umožňující nadřazenému počítačovému systému vzdálenou konfiguraci a zpracování dat. Hlavními rysy navrženého systému jsou podpora sady protokolů TCP/IP pro datovou komunikaci, využití standardu IEEE-1588 Precise Time Protocol (PTP) pro precizní synchronizaci a využití real-time operačního systému pro embedded systémy FreeRTOS pro realizaci aplikační logiky jednotlivých distribuovaných zařízení. Součástí práce je též návrh kompaktního procesorového modulu určeného pro experimentální vývoj aplikací a pro nasazení při výuce předmětů orientovaných na problematiku vestavěných systémů, které jsou vyučovány ve studijním programu Otevřená informatika na ČVUT v Praze.

Dp 2012 elias vojtech.pdf