Dp 468 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Porovnání regulací vytápění budov[edit]

Autor: Michalko Ján


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Táto práca sa zaoberá porovnaním aplikácie rôznych regulačných metód na riadenie vykurovania rodinných domov. Popisuje podrobne vlastnosti simulačného modelu domu, ktorý je navrhnutý podľa skutočnej budovy. Ukazuje spôsob akým je modelovaná vykurovacia sústava. Následne sa pre dve stratégie vykurovania (konštantnú a útlmovú) porovnáva úroveň tepelného komfortu a spotrebu energie za vykurovaciu sezónu. Pre každú zo stratégií je vykonaná simulácia tromi regulačnými metódami: ekvitermou, PID a MPC regulátorom. Nakoniec je vykonaný rozbor výsledkov simulácií a zváženie vhodnosti využitia jednotlivých regulátorov pre danú vykurovaciu stratégiu.


Dp 2012 michalko jan.pdf