Dp 466 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Analyzátor CAN komunikace s rozhraním Ethernet[edit]

Autor: Košarko Martin


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá návrhem a implementací SW pro diagnostické zařízení sběrnice CAN na HW platformě firmy POLL. Obsahuje rozbor používaných webových technologií, návrh komunikačního protokolu přes sběrnici ethernet a návrh jednotlivých modulů realizujících zvolené funkčnosti. Výsledkem je zhodnocení daného návrhu a funkční SW.


Dp 2012 kosarko martin.pdf