Dp 463 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Distribuované prediktivní řízení[edit]

Autor: Endel Petr


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


V této diplomové práci je prozkoumána problematika dekompozičních metod pro úlohy konvexní optimalizace a tyto metody jsou aplikovány s použitím subgradientních metod pro řešení nadřazeného algoritmu. Distribuovaným způsobem jsou řešeny potenciálně rozsáhlé inženýrské úlohy - distribuované prediktivní řízení a optimalizace průmyslové energetické sítě. Subgradientní metoda s projekcí subgradientu je použita na vyřešení nadřazené úlohy duálního dekompozičního algoritmu pro získání optimálního řešení úloh. Je provedeno srovnání s centrálním přístupem, přičemž je poukázáno na hlavní znaky distribuovaného přístupu. Jsou implementována různá pravidla pro velikost kroku subgradientních metod (společně s pokročilými pravidly Polyaka a Nesterova a jejich modifikacemi), jsou porovnány jejich konvergenční vlastnosti a jsou posouzeny také jejich požadavky na implementaci. V případě energetické sítě je úspěšně aplikována rozšířená metoda řešení zavádějící takzvaná omezení na síť a je prozkoumán vliv ceny elektřiny na řešení úlohy.


  • Petr Endel, tel:+420 777 598 736, mailto: petr.endel@gmail.com
Dp 2012 endel petr.pdf