Dp 487 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení ventilace tunelu Blanka[edit]

Autor: Šulc Jan


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF

Práce se zabývá návrhem algoritmu provozního větrání tunelu Blanka. V práci je podrobně popsán matematický model tunelu. Tento model posloužil k naprogramování simulátoru vzduchotechniky. Na simulátoru byly otestovány kritické situace, které mohou v tunelu během provozu nastat. Simulátor dále posloužil k návrhu optimalizačního řídicího algoritmu provozního větrání. Simulátor může být po úpravě využit i při řízení ventilace jiných silničních tunelů.


Dp 2012 sulc jan.pdf