Dp 469 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vzdálené ovládání modelu v laboratoři

Autor: Pecka Jaroslav

Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá připojením výukového modelu do systému vzdálené laboratoře LabLink. Systém zajišťuje přístup k modelům umístěným v laboratoři distribuovaných řídicích systémů katedry řídicí techniky na Karlově náměstí v Praze. Tyto modely se používají především pro výuku předmětu Řídicí systémy. Pro vzorové připojení byl zvolen model pneumatických výtahů. Navržené síťové řešení využívá průmyslový komunikační protokol Profinet IO. Pro programové řízení PLC řady SIMATIC S300, které model řídí, je použita knihovna Command Interface. Pomocí této knihovny jsou v programovacím jazyce C# vytvořeny spustitelné skripty, které jsou automaticky spouštěny ze serveru LabLink. Tímto způsobem je zajištěna programová údržba PLC.

Dále je v práci řešeno rozšíření modelu o bezpečnostní prvky. V laboratoři bylo nainstalováno bezpečnostní PLC SIMATIC 315F-2 DP/PN a bezdrátový bezpečnostní mobilní vizualizační panel MP277F IWLAN. Tato zařízení byla integrována do stávajícího síťového řešení založeného na protokolu Profinet IO s rozšířením o bezpečnostní protokol ProfiSAFE. V rámci bezpečnostního systému byly v laboratoři nadefinovány efektivní oblasti a zóny pro vizualizační panel, navržen bezpečnostní řídicí program pro bezpečnostní PLC a vytvořena vizualizace procesu řízení pneumatických výtahů.

Dp 2012 pecka jaroslav.pdf