Dp 482 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Simulace a návrh řízení nové koncepce lineárního spalovacího motoru[edit]

Autor: Němec Martin


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


482 fig.gif


Diplomová práce řeší dva hlavní úkoly - přenos kompletního řídicího systému na novou platformu a vytvoření simulačního modelu nové mechanické koncepce motoru s volnými písty. V rámci prvního úkolu byl upraven a přenesen úplný řídicí systém lineárního spalovacího motoru na novou platformu dSpace MicroAutoBox a celý systém byl na této nové platformě oživen. V rámci druhého úkolu byl vytvořen matematický a simulační model nové mechanické koncepce motoru s volnými písty a byly stanoveny podmínky, za kterých by tato koncepce mohla přinést zlepšení parametrů motoru. Simulační model byl upraven pro nástroj dSpace ControlDesk pro snadné zadávání změny parametrů podsystémů motoru.


Dp 2012 nemec martin.pdf