Dp 477 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Nástroje pro práci s CANopen slovníky a jejich integrace do vestavěných zařízení[edit]

Autor: Fridrich Ivan


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Hlavním cílem práce je tvorba nástroje pro testování, konfiguraci a podporu vývoje zařízení, která jsou propojená sběrnicí CAN a na vyšší vrstvě využívají protokol CANopen. Po úvodu do problematiky sběrnice CAN a protokolu CANopen následuje rozbor využitelnosti již existujících open-source řešení. Za základ byl zvolený projekt QCANanalyzer. Grafické rozhraní programu je založeno na knihovně Qt, se kterou je čtenář v krátkosti seznámen. Dále následuje rozbor stávající implementace programu QCAnanalyzer a popis provedených úprav a implementace subsystému pro pohodlný přístup ke slovníkům CANopen zařízení s využitím popisu v souborech EDS. Dále jsou demonstrované možnosti návrhu CANopen zařízení s využitím knihovny CANfestival. Popsané jsou i další programy a nástroje, které byly při vývoji a testování použité.


Dp 2012 fridrich ivan.pdf