Dp 464 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Benchmark implementací Real-Time Javy[edit]

Autor: Janoušek Michal


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Diplomová práce se zabývá programováním systémů realného času. Zaměřuje se na využití jazyka Java v systémech reálného času. Základem je přeprogramování algoritmu pro Monte-Carlo lokalizaci (MCL) robotů z jazyku C do Javy. Cílem je vytvoření met- odologie pro porovnání jednotlivých implementací RT Javy. Součástí práce je vývoj benchmarkové aplikace jejíž základem je MCL algoritmus. V další části je popsána na analýzu požadavků na aplikaci a důvody pro použití jednotlivých technologií. Součástí je také popis realizace vývoje aplikace, jednotlivých částí, popis webového rozhraní pro porovnávání výsledků a zveřejnění jako open source projektu. Práce obsahuje výslednou benchmarkovou aplikaci a zmiňuje se o možnostech budoucího vývoje.


Dp 2012 janousek michal.pdf