Dp 479 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řešení procesu pro práci s neplatiči v informačním systému pro výběr mýta[edit]

Autor: Maroušek Lukáš

Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací řešení procesu pro práci s neplatiči v informačním systému pro výběr mýta. Teoretická část práce analyzuje požadavky pro řešení procesu s neplatiči. Porovnává existující řešení pro popis obecných procesů a jejich zpracování. Navrhuje vlastní softwarové řešení celého systému a business proces pro práci s neplatiči. Praktická část řeší implementaci a testování.


Dp 2012 marousek lukas.pdf