Dp 483 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh zásobníkového procesoru pro vestavěné systémy a implementace podpůrných nástrojů[edit]

Autor: Procházka Jan


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Obsahem této práce je v teoretické části analýza virtuálních strojů založených jak na registrové, tak na zásobníkové technologii. Hlavním cílem bude navrhnout interpret typu Forth a zásobníkovou mikroprocesorovou architekturu vhodnou pro vestavěné aplikace řídicích systémů jako řízení, například číslicových systémů, s požadavkem na jednoduchost nejen celé architektury, ale i diagnostiky systému. Následně bude vytvořen interpret portovatelný na cizí platformy. Nakonec bude provedena diskuse aplikace synchronní a asynchronní architektury při návrhu mikroprocesoru.


Dp 2012 prochazka jan.pdf