Dp 488 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

BuildingLAB: Prediktivní řízení budov[edit]

Autor: Tomáško Pavel


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Práce se zabývá návrhem softwarového nástroje, umožňujícího simulaci běhu MPC regulátoru vytápění v budovách na vybraných matematických modelech budovy ČVUT v Dejvicích. Byla vyvinuta aplikace, přístupná přes webové rozhraní, která prostřednictvím dvou úrovní uživatelského rozhraní (jednoduché a složitější) umožňuje spouštět dané simulace, prohlížet jejich výsledky ve formě grafů a vzájemně je porovnávat. Uživatelé sdílí frontu úloh, jejímž prostřednictvím jsou požadavky na výpočet simulace distribuovány na výpočetní stroje.


Dp 2012 tomasko pavel.pdf