Dp 476 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rozvrhovací algoritmus pro minimalizaci přestaveb strojů[edit]

Autor: Dvořák Jan


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Tato diplomová práce je věnována rozvrhovacímu problému, který je motivován reálnou výrobou. Jedná se o rozvrhování s alternativními výrobními postupy s cílem minimalizovat náklady spojené s přestavbou strojů, které jsou navíc závislé na pořadí úloh v rozvrhu. Daný problém dále zahrnuje mnohá praktická omezení jako jsou neunární zdroje, release time a deadline, nebo zobecněné relace následností (time lags). Součástí této práce je i detailní studie podobných problémů. Pro daný problém je uveden exaktní matematický popis, pomocí kterého lze řešit jeho malé instance, a dále pak návrh nového heuristického algoritmu pro řešení velkých instancí. Popsaný heuristický algoritmus je dále implementován pomocí programovacího jazyka C\# s cílem efektivně řešit velké instance a to v krátkém čase. Tento algoritmus je otestován na široké paletě instancí, včetně porovnání s jinými algoritmy a již existujícími benchmarky.


Dp 2012 dvorak jan.pdf