Dp 484 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídicí systém pro inerciálně stabilizovanou kamerovou hlavici[edit]

Autor: Salášek Jan


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je navrhnout a realizovat kompletní řídicí systém pro odlehčenou verzi inerciálně stabilizované kamerové hlavice určené pro malé bezpilotní letouny. Účelem zařízení je sledování zvoleného objektu v obraze kamery a potlačování vlivu pohybů nosiče tak, aby byla stabilní optická osa kamery. Stabilizace je prováděna na základě měření úhlových rychlostí kamery a korekční pohyby hlavice jsou prováděny běžnými motory s převodovkou. Vůle v ozubených převodech je kompenzovaná pomocí dvou předepnutých motorů. V práci jsou stručně rozebrány využívané konfigurace mechanických uspořádání, dále jsou popsány řídicí struktury a návrh desek plošných spojů. Navržený systém má být testován jak v laboratorních podmínkách, tak i v podmínkách reálného provozu.


Dp 2012 salasek jan.pdf