Dp 491 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování výroby a toků elektrické energie v evropské přenosové soustavě[edit]

Autor: Zábojník Jan

Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF

Cílem této diplomové práce je zrychlení výpočtu nástroje pro modelování elektrizačních soustav. Model těchto soustav je formulován jako MILP optimalizační problém. Navržené úpravy spočívají v implementaci heuristických metod, které výrazně redukují čas potřebný pro řešení tohoto problému externím solverem. Přínos implementovaných metod je otestován formou ročních simulací na poskytnutých modelech české a evropské elektrizační soustavy. Práce dále obsahuje analýzu vlivu numerické stability modelu a otestování robustnosti algoritmu řešení v závislosti na změně rozložení zátěže v síti.

Dp 2012 zabojnik jan.pdf