Dp 485 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Programové vybavení převodníku USB/CAN[edit]

Autor: Semmler Ondřej

Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF

Cílem této diplomové práce je návrh a implementace programového vybavení převodníku USB/CAN na bázi jednočipového procesoru s jádrem ARM7TDMI a integrovanými řadiči CAN a USB.

Práce implementuje firmware převodníku, který je rozdělený do jednotlivých modulů, což umožňuje snadnou přenositelnost nebo výměnu jednotlivých částí systému. Diplomová práce navíc obsahuje softwarové rozhraní mezi použitým hardwarem a aplikační vrstvou převodníku, pomocí kterého je možné implementovat nové funkce hardwarového přípravku. Součástí práce je mechanismus pro aktualizaci fi rmwaru hardwarového přípravku prostřednictvím sběrnice USB. Aktualizace fi rmwaru umožňuje jednoduchým způsobem měnit funkcionalitu hardwaru a rozšiřuje tak možnosti jeho využití. Pro zavedení podpory aktualizace firmwaru byla v rámci diplomové práce provedena úprava existujícího ovladače a k němu příslušné knihovny operačního systému Microsoft Windows XP.

Dp 2012 semmler ondrej.pdf