Dp 498 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení klimatické jednotky[edit]

Autor: Dostál Jiří


Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je navrhnout řízení teploty, vlhkosti a osvětlení klimatické jednotky. Nejprve je představena klimatická jednotka - Klimabox, na které bude řízení realizováno. A jsou zkoumány fyzikální vlastnosti vlhkého vzduchu a jejich výpočet.V další kapitole je popsán systém komunikace nutný ke sběru dat a řízení klimatické jednotky. Data jsou ukládána za pomoci nově vytvořeného programu do externí databáze. Program také poskytuje síťové komunikační rozhraní, přes které je Klimabox připojen k regulátoru. Následující část obsahuje identifikaci dynamického modelu Klimaboxu. Systém byl nejprve popsán na základě fyzikálních zákonů (metodou white-box). K tomuto účelu byla vytvořena knihovna základních dynamických komponent, ze které byl následně model sestrojen. Práce dále popisuje identifikaci Klimaboxu metodami black-box, které vedly k získání modelu použitelného k regulaci.Cílem další kapitoly je vysvětlit postup návrhu prediktivního regulátoru vhodného k řízení klimatické jednotky. Regulace byla simulována na identifikovaném modelu a následně realizována na skutečném Klimaboxu. Poslední kapitola se věnuje možnému budoucímu vývoji této klimatické jednotky.


Dp 2013 dostal jiri.pdf