Diplomové práce 2013

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2013

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
498 Dostál Jiří Řízení klimatické jednotky Climatic Unit Control Dp_498_cz Dp_498_en
499 Charvát David Řízení vytápění rodinného domu Family House Heating Control Dp_499_cz Dp_499_en
500 Konopa Miroslav Simulace výrobních procesů Simulation of Production Processes Dp_500_cz Dp_500_en
501 Starý Tomáš Automatizace laboratoře pro kalibraci měřicích přístrojů Automation of laboratory for calibration of measuring instruments Dp_501_cz Dp_501_en
502 Adámek Petr Vizualizace dat z frekvenčního měniče The visualization of data from the frequency invertor Dp_502_cz Dp_502_en
503 Dušátko Zdeněk Automatizace generování uživatelského rozhraní pro aplikaci eForm Automated generation of user interface for eForm Dp_503_cz Dp_503_en
504 Hamza Dušan Implementácia nekonvenčného radiča CAN v jazyku VHDL Implementation of unconventional CAN controller in VHDL Dp_504_cz Dp_504_en
505 Horn Michal Software obsluhující periferie a FlexRay na automobilové řídicí jednotce IO and FlexRay firmware for Automotive ECU Dp_505_cz Dp_505_en
506 Klik Leoš Ovladač PC104 I/O modulu s možností ukládání sad záznamů měřených dat PC104 I/O Modul Driver with Post Mortem Record Storage Extension Dp_506_cz Dp_506_en
507 Lenc Karel Vyhodnocení a vylepšení detektorů a deskriptorů zájmových oblastí v obrázku Evaluation and Improvements of Image Interest Regions Detectors and Descriptors Dp_507_cz Dp_507_en
508 Levý Jakub Algoritmy pro efektivní prohledávání stavového prostoru v rozvrhování zdravotních sester Algorithms for the efficient solution space search in the Nurse Rostering Problems Dp_508_cz Dp_508_en
509 Marek Jaroslav Návrh řídicího systému pro autodráhové autíčko na soutěž Freescale Race Challenge Control design for a racing slotcar for Freescale Race Challenge Dp_509_cz Dp_509_en
510 Matějů Miroslav Testování integrace HW a SW v elektronickém zabezpečovacím zařízení HW & SW integration tests of electronic safety equipment Dp_510_cz Dp_510_en
511 Muller Josef Vývoj algoritmů pro řízení spotřeby v sítích smart-grids Development of algorithms for demand-side management in smart-grids Dp_511_cz Dp_511_en
512 Otta Pavel Algoritmy kvadratického programování pro aproximované prediktivní řízení Numerical Algorithms for Quadratic Programming for Approximated Predictive Control Dp_512_cz Dp_512_en
513 Paroulek Lukáš Dlouhodobý monitoring srdečního tepu s využitím fotopletysmografického snímače Long Term Heart Rate Monitoring Using Photoplethysmography Sensor Dp_513_cz Dp_513_en
514 Procházka Petr Testování pohonů na síti Ethernet/IP Testing of drives on Ethernet/IP Dp_514_cz Dp_514_en
515 Sluštík Michal Řídicí systém pro ovládání klimatizace a vytápění železničních vozů Traincar Air Condition and Heating Control System Dp_515_cz Dp_515_en
516 Šilhavík Petr Stavové automaty v C++ pro robotické aplikace C++ state machnies for robotic applications Dp_516_cz Dp_516_en
517 Šolc Adam Online sledování vybraných biosignálů v terapeutické praxi Online observation of selected biosignals in therapeutic practice Dp_517_cz Dp_517_en
518 Špirk Jakub Distribuovaný výpočet induktivních modelů Distributed computation of inductive models Dp_518_cz Dp_518_en
519 Vrba Jan Využití apriorní informace při fuzzy identifikaci systémů Using a prior information in fuzzy identification of systems Dp_519_cz Dp_519_en
520 Vykouk Michal Lokalizační a řídící systém čtyřtulky Control and localization system for a quadrotor helicopter Dp_520_cz Dp_520_en
521 Barbosa Mariana Sensor Fusion Solutions for Upcoming CubeSatMissions Dp_521_en
522 Mushfiqul Alam Gust Load Alleviation System for BWB (Blended Wing Body) Aircraft Dp_522_en
523 Narenathreyas Kashyapa Fuzzy Logic Control for Aircraft Longitudinal Motion Dp_523_en