Dp 513 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Dlouhodobý monitoring srdečního tepu s využitím fotopletysmografického snímače[edit]

Autor: Lukáš Paroulek

Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Cílem této diplomové práce je navrhnout a zkonstruovat vlastní fotopletysmografický senzor umístěný na plastovém přípravku sloužícímu k dlouhodobému monitorování srdeční činnosti pacienta. Otestovat funkčnost senzoru a aplikovat filtrační metody k odstranění pohybových artefaktů z PPG signálu, vhodným nástrojem je adaptivní filtr či vlnková transformace. Na závěr odzkoušet funkčnost celého systému v reálných podmínkách, jeho použitelnost a limity zvolených metod.


Dp 2013 paroulek lukas.pdf