Dp 501 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Automatizace laboratoře pro kalibraci měřicích přístrojů[edit]

Autor: Tomáš Starý


Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwarového řešení pro automatizovanou kalibraci měřících přístrojů společnosti Orbit Merret. Představené řešení pro automatizovanou kalibraci předpokládá připojení kalibrovaných a pomocných přístrojů přes rozhraní RS-232/RS-485. Kalibrátory a přesné ověřovací přístroje jsou připojeny přes sběrnici GPIB. Navržené softwarové řešení je pomocí jazyka SQL napojeno na podnikový informační systém, ze kterého získává údaje o kalibrovaném přístroji a kam zapisuje výsledky kalibrace. Software je vytvořen v programovacím jazyce Delphi v prostředí Embarcadero RAD Studio.


Dp 2013 stary tomas.pdf