Dp 519 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Využití apriorní informace při fuzzy identifikaci systémů[edit]

Autor: Jan Vrba

Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je využití apriorní informace v podobě maximální/minimální hodnoty sklonu identifikované nelineární funkce při identifikaci fuzzy systému s jedním vstupem a jedním výstupem tak, aby výsledný identifikovaný systém toto omezení splňoval. První dvě kapitoly slouží jako úvod do problematiky identifikace fuzzy systémů. Ve třetí kapitole jsou odvozeny podmínky pro maximální/minimální velikosti první derivace zobrazení popisujícího identifikovaný fuzzy systém. Ve čtvrté kapitole je vyzkoušen navržený identifikační algoritmus respektující požadavky na maximální/minimální hodnotu sklonu nelineární funkce.


Dp 2013 vrba jan.pdf