Dp 517 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Online sledování vybraných biosignálů v terapeutické praxi[edit]

Autor: Adam Šolc

Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je vytvořit komplexní systém pro monitorování a analýzu biosignálů, který poskytne zpětnou vazbu pro různé terapeutické ale i sebereflexní cvičení. Systém má za úkol naměřené biosignály v reálném čase zpracovávat a zobrazovat pacientovi. Dále bude okamžité výsledky odesílat na serverovou aplikaci, kde se uloží do archivu pro pozdější analýzu. Funkcí serverové aplikace bude i možnost zobrazení zpracovaných biosignálů v reálném čase, což zprostředkuje terapeutovi vzdálené monitorování pacienta.


Dp 2013 solc adam.pdf