Dp 518 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Distribuovaný výpočet induktivních modelů[edit]

Autor: Jakub Špirk

Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Tvorba kvalitních klasifikačních a regresních modelů je výpočetně velmi náročná operace. Moje práce pojednává o využití distribuovaného počítání pro zrychlení tvorby modelů generovaných aplikací FAKE GAME. Představuje dva návrhy a způsoby implementace paralelizace výpočtů pro urychlení tvorby modelů a jejich integraci s aplikací FAKE GAME. První předělává současný způsob tvorby modelu do vícevláknové podoby, druhý způsob umožňuje nasazení na distribuovaném systému s použitím frameworku Storm a distribuovaného filesystému HDFS. Experimenty provedé na realných i umělých datech potvrzují zrychlení výpočtů pro většinu realných modelů a škálovatelnost aplikace pro distribuované systémy.


Dp 2013 spirk jakub.pdf