Dp 515 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídicí systém pro ovládání klimatizace a vytápění železničních vozů[edit]

Autor: Michal Sluštík


Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Nabízený komfort při cestování osobním vlakem má velký vliv na spokojenost cestujících. Jedním z prvků, které tento komfort zajišťují, je klimatizace v železničním voze. Má za úkol zajistit tepelnou pohodu ve všech kupé, po celou dobu jízdy vlaku.Tématem této diplomové práce je návrh a realizace systému klimatizace pro železniční vozy řady ABmz. Práce na základě analýzy požadavků navrhuje strukturu řídicího systému a architekturu hardwaru, včetně softwarového vybavení mikrokontrolérů. Velkou pozornost práce věnuje zejména návrhu a implementaci komunikace mezi jednotlivými celky systému. Důraz je kladen především na odolnost a spolehlivost celého řešení, protože se jedná o vývoj reálného projektu klimatizace, který nastoupí do každodenního provozu.

Dp 2013 slustik michal.pdf