Dp 505 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Software obsluhující periferie a FlexRay na automobilové řídicí jednotce[edit]

Autor: Michal Horn

Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce se zabývá vývojem software pro obsluhu periferií a komunikačního rozhraní FlexRay na automobilové řídící jednotce. V rámci práce byl vyvinutý software pro komunikaci mezi prototypem řídící jednotky a počítačem po sériové lince, interpretaci přijatých příkazů a sada příkazů, která umožní otestovat funkčnost jednotlivých periferií. Testovací příkazy umožňují ověřit návrh hardware jednotky, detekovat chyby na jednotlivých vyrobených kusech před jejich dodáním a provádět základní operace se vstupy, výstupy a sběrnicemi, které řídící jednotka obsahuje.


Dp 2013 horn michal.pdf