Dp 516 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Stavové automaty v C++ pro robotické aplikace[edit]

Autor: Petr Šilhavík


Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá aplikací stavových automatů pro řízení robotů. V rámci práce bylo provedeno doplnění knihovny Boost Statechart o časovače a poté využití této knihovny pro řízení robotů v robotickém týmu Flamingos. Knihovna Boost Statechart byla vybrána jako náhrada za původní vlastní knihovnu. V souvislosti se změnou programovacího jazyku knihovny z C na C++ byla také přepsána do C++ část řídicího SW. Další část tvoří doplnění nástroje pro vizualizaci stavových automatů vytvořených za pomoci knihovny Boost Statechart. Veškeré provedené úpravy souvisí s analýzou zdrojového kódu a hledání možných chyb. Program tedy neprovádí pouze vizualizaci, ale také pomáhá programátorovi hledat možné logické chyby v implementaci.


Dp 2013 silhavik petr.pdf