Dp 503 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Automatizace generování uživatelského rozhraní pro aplikaci eForm[edit]

Autor: Zdeněk Dušátko


Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF

Tato práce je zaměřena na automatické generování fragmentů uživatelského rozhraní na základě datového modelu aplikace a jeho metadat. Součástí práce je analýza, návrh a implementace reálné aplikace eForm. Aplikace eForm je postavena na technologii automatického generování fragmentů uživatelského prostředí, která je realizována pomocí frameworku Aspect Faces. Aplikace eForm bude sloužit k tvorbě formulářů, které jsou vyžadovány při zakládání nové společnosti pro podání do obchodního rejstříku. Součástí práce je srovnání vývoje uživatelského prostředí pomocí techniky automatického generování fragmentů uživatelského rozhraní s klasickým přístupem. Práce se dále zabývá návrhem a implementací knihovny pro automatizovanou tvorbu PDF a XLS formulářů.


Dp 2013 dusatko zdenek.pdf