Dp 506 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Ovladač PC104 I/O modulu s možností ukládání sad záznamů měřených dat[edit]

Autor: Leoš Klik

Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF

Cílem této práce je doplnit ovladač pro PCI/104 vstupně/výstupní modul RTD SDM8540HR-1 vyvinutý v rámci bakalářské práce. Práce implementuje změnu způsobu interní synchronizace kvůli možnosti snímat vzorky A/D převodníkem vícekrát během jedné periody. Dále upravuje konfiguraci karty tak, aby bylo možné dosáhnout RT periody kratší než 200 us. Také se zabývá implementací systému pro záznam měřených hodnot s konfigurovatelnou start/stop podmínkou. Veškeré funkce jsou obsaženy ve statické knihovně SDM8540.lib a především proto, že jazyk C nepodporuje jmenné prostory, začínají prefixem SDM8540_ nebo LOG_z důvodu lepší rozlišitelnosti ve zdrojovém kódu. Ovladač je vázán na novou verzi jádra R. Martínka a s předchozí verzí není kompatibilní. Rovněž je ovladač navržen s ohledem na využití v systému pracujícím v reálném čase.


Dp 2013 klik leos.pdf