Dp 514 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Testování pohonů na síti Ethernet/IP[edit]

Autor: Petr Procházka

Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Práce se na začátku zabývá protokolem CIP a aplikačním profilem AC Drive, který je implementován do testovaného frekvenčního měniče. Následně je popsáno objektové prostředí PyTeMat (Python Test Automat) pro psaní automatických testů, které je rozšířeno o nezbytné moduly pro testování frekvenčního měniče. Na konci jsou popsané automatické testy, které byly navrženy a vytvořeny pro testované zařízení v testovacím prostředí PyTeMat.


Dp 2013 prochazka petr.pdf