Dp 499 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení vytápění rodinného domu[edit]

Autor: Charvát David


Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Hlavním cílem této diplomové práce bylo navržení regulátorů pro řízení vytápění v rodinném domě a jejich zhodnocení. Bylo navrženo několik regulátorů na modelu středně těžké budovy v Matlabu a Simulinku, která disponuje podobnými vlastnostmi, jako je skutečný dům. Regulátory byly porovnány podle několika kritérií a dva z nich implementovány na skutečném domě. Implementované regulátory byly vyhodnoceny dle naměřených dat, meteorologických záznamů a subjektivního pohledu.


Dp 2013 charvat david.pdf