Dp 511 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vývoj algoritmů pro řízení spotřeby v sítích smart-grids[edit]

Autor: Josef Müller

Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce bylo posoudit možnost provozu existujícího algoritmu v embedded zařízeních založených na platformě ARM a případně provést pro to potřebné úpravy. Výše uvedený algoritmus se zabývá řízením spotřeby bojlerů v domácnostech s cílem odstranit problémy s obnovitelnými zdroji elektrické energie v oblastech nízkého napětí.Úkolem práce bylo se seznámit s parametry a možnostmi dostupných vývojových desek s procesorem ARM, porovnat tyto desky z hlediska zadaných kritérií a vybrat vhodnou desku pro implementaci řídicího algoritmu. Tento algoritmus využívá optimalizace, kterou provádí ve dvou fázích. V jedné fázi se jedná o optimalizaci typu lineární programování (LP) a ve druhé fázi typu smíšeného celočíselného lineárního programování (MILP). Dalším úkolem tedy bylo nalézt pro vybranou vývojovou desku vhodný, z cenových důvodů nekomerční, solver řešící tyto typy optimalizačních problémů. Protože ale nekomerční solvery na vybrané desce nenalezly řešení MILP problémů v dostatečně krátkém čase, bylo dalším úkolem práce vyvinout novou implementaci této části řídicího algoritmu. Vznikl tedy heuristický algoritmus řešící problém ve značně rychlejším čase a jím nalezené řešení je podobné, v jistých ohledech i lepší, než řešení získané optimalizací.


Dp 2013 mueller josef.pdf