Dp 500 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Simulace výrobních procesů[edit]

Autor: Konopa Miroslav


Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF


500 fig.gif


Cílem této diplomové práce byl návrh výrobní linky, formální popis jejích výrobních procesů a simulace. Část výrobní linky je složena ze skutečných zařízení. Tato výrobní linka byla navrhnuta se třemi robotickýmí pracovními buňkami jako svařovací linka na auta. Simulace byla vytvořena v simulačním nástroji Process Designer a Process Simulate v režimu virtuálního uvedení do provozu. Externí formální popis byl vytvořen v sekvenčním funkčním grafu (SFC) v nástroji Totally Integrated Automation portal pro programovatelný logický automat (PLC). Tento popis byl propojen do simulace přes OPC server. Simulace také obsahovala skutečný robot KUKA KR5 arc, který byl přes průmyslovou síť PROFINET připojen do PLC a následně i do simulace.


Dp 2013 konopa miroslav.pdf