Dp 525 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Laboratorní model letmých a rotačních nůžek[edit]

Autor: Kletečka Tomáš

Diplomové práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Tato diplomová práce se zabývá návrhem softwarových nástrojů pro řízení laboratorního modelu letmých a rotačních nůžek. Model je tvořen komponenty průmyslové automatizace od firmy Schneider Electric. Práce popisuje využití funkčních bloků z knihovny Packaging (od Schneider Electric) formou vzorových projektů, které obsahují kompletní konfiguraci potřebnou pro praktické využití letmých či rotačních nůžek. Dále vznikla přehledná vizualizace pro dotykový operátorský panel, která slouží k ovládání laboratorního modelu a usnadňuje demonstraci funkce letmých a rotačních nůžek včetně nastavení potřebných parametrů pro simulaci průmyslového procesu. V neposlední řadě byly vytvořeny didaktické materiály ve formě prezentací, které poslouží jako nástroj pro výuku na středních školách a školení techniků či zákazníků firmy Schneider Electric.

Dp 2014 kletecka tomas.pdf
P 2014 kletecka tomas.pdf