Dp 526 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Kvazi-definitivní bázování geomagnetických dat[edit]

Autor: Kubašta Petr

Diplomové práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Práce poskytuje obecný úvod do problematiky geomagnetických měření. Je představen globální pohled na procesy, které probíhají na geomagnetických observatořích Intermagnet za účelem produkce geomagnetických dat. Pohled je dále konkretizován vzhledem ke Geomagnetické observatoři Budkov. Pro tuto observatoř je navrženo standardní SW rešení, které značně urychlí dosavadní produkci přístrojových bází. Rychlá produkce přístrojových bází je totiž hlavním předpokladem pro produkci kvazi-definitivních dat. Pro navržené SW řešení je poskytnuta implementace prototypu serverové části. Navržené rešení je podrobeno komplexním testům.

Dp 2014 kubasta petr.pdf
P 2014 kubasta petr.pdf