Dp 527 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Systém pro ověření původu zboží[edit]

Autor: Pěček Jan

Diplomové práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Původ zboží prodávaného v obchodech je stále nejasnější. Předmětem této práce je navrhnout a realizovat do funkčního řešení systém na ověření původu výrobků, který bude splňovat zadaná bezpečnostní kritéria. Práce je koncipována z hlediska návrhu softwaru na část, které stanovuje požadavky, analytickou kapitolu, jež na základě stanovených aspektů provádí analýzu a návrh řešení, a část samotné realizace systému. Jsou určeny funkční požadavky, které by řešení mělo splňovat, aby bylo reálně použitelné. I pro skutečné nasazení jsou definovány také nefunkční požadavky, především pak oblast bezpečnosti celého řešení. Část analýzy podrobně oba druhy požadavků rozebírá, důraz klade na přesnou definici případů užití z různých úhlů pohledu, použité technologie a také bezpečnostní kritéria, jak z pohledu zabezpečení zboží, tak z pohledu dalších procesů a komunikace. Nemálo důležitá je samotná realizační část popisující strukturu vlastních komponent systému a způsob jejich vytvoření. Cílem celé práce je fungující řešení systému pro ověření původu zboží.

Dp 2014 pecek jan.pdf
P 2014 pecek jan.pdf