Dp 528 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Distribuované úložiště dat[edit]

Autor: Volf Martin

Diplomové práce 2014

Stáhnout práci v PDF

528 fig.gif

Cílem této práce je prozkoumat existující distribuované systémy pro ukládání dat a synchronizaci dat mezi počítači. Podle získaných poznatků vytvořit návrh a pilotní implemetaci distribuovaného systému pro ukládání a synchronizaci dat. Navržený systém musí být bezpe čný, jak z hlediska utajení dat, tak z hlediska přístupnosti dat.

Dp 2014 volf martin.pdf
P 2014 volf martin.pdf