Dp 530 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rychlá lokalizace kvadroptér[edit]

Autor: Černý Václav

Diplomové práce 2014

Stáhnout práci v PDF


530 fig.gif

Tématem této diplomové práce je rychlá lokalizace kvadroptér. Obtížnost řešeného problému spočívá jednak v navržení jednoduchého principu pro měření polohy kvadroptér ve venkovním prostředí a jednak v synchronizaci videozáznam u ze dvou nezávislých kamer. Určení polohy v prostoru probíhá pouze na základě videozáznam u dvou stereo kamer. Detekce různých kvadroptér v obraze probíhá za pomoci čtyř typů navržených vzorů ve formě mezikruží. Práce představuje algoritmus, pomocí kterého jsou značky detekovány a na základě jejich obrazové polohy z obou kamer určena poloha v 3D prostoru pomocí triangulace. Implementace algoritmu zahrnuje i synchronizaci videozáznamů a automatickou stereo kalibraci obou kamer pomocí kalibračního obrazce, čímž se určí vzájemná poloha mezi kamerami.Algoritmus byl otestován na řadě experimentů jednak se statickou scénou, kdy se odchylka od skutečných hodnot pohybovala do 1%, jednak ve venkovním prostředí se skutečnými dronami.

Dp 2014 cerny vaclav.pdf
P 2014 cerny vaclav.pdf